Το STREETLINE PRO είναι ένα επαγγελματικό ταχυστέγνωτο ακρυλικό χρώμα διαλύτου οδικής σήμανσης. Παρουσιάζει εξαιρετική ελαστικότητα, πρόσφυση και αντοχή στην χρήση, την τριβή, τις έντονες καιρικές συνθήκες  και την ηλιακή ακτινοβολία UV. Είναι ιδανικό για την αναδιαγράμμιση δρόμων, parking, αεροδρομίων, αποθηκών, διαβάσεων πεζών, κράσπεδα, πρατηρίων καυσίμων, γηπέδων κ.α. Έχει πολύ καλή αντοχή στο νερό, τα λάδια, τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και στην τριβή από τα ελαστικά των αυτοκινήτων. Με την προσθήκη κατά την εφαρμογή κατάλληλων υαλοσφαιριδίων διαγράμμισης επιτυγχάνεται μέγιστη ανακλαστικότητα και αντιολισθηρότητα. Το STREETLINE MAX υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ για την οριζόντια σήμανση οδών.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: Λευκό
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: Βαρέλι 250 Kg