Ψυχροπλαστικό χρώμα διαγράμμισης. Ιδανικό για εφαρμογή με διαγραμμιστικό ψεκασμού 1 αντλίας. Απαραίτητη η χρήση ειδικών υαλοσφαιριδίων επικαλυμμένων με καταλύτη.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: Λευκό, Κίτρινο
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 25 Kg, 250 Kg