Υαλοσφαιρίδια διαγράμμισης επικαλυμμένα με υπεροξείδιο (καταλύτη)

Τα Swarcoflex Reactive Glass Beads είναι γυάλινα σφαιρίδια διαγράμμισης επικαλυμμένα με σκληρυντικό και χρησιμοποιούνται ως σκληρυντικό στοιχείο σε συστήματα σήμανσης με ψεκασμό ψυχροπλαστικού δύο συστατικών με πάχος έως και 1,2 mm.